• PERITO
  •   Články  
  • PERITO realizuje projekt s podporou Evropské unie

PERITO realizuje projekt s podporou Evropské unie

Zpět na výpis článků
Články

Naše společnost PERITO s.r.o. realizuje projekt s názvem „PERITO – Zkoušky a odborné expertízy v oblasti vývoje deskových materiálů na bázi druhotných surovin“, registrovaný pod značkou CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025540, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předmětem předkládaného projektu je poskytnutí služeb akreditované instituce na provedení zkoušek a odborné expertizní a vývojové služby v oblasti vývoje nových materiálů. Poskytnutí těchto služeb, výzkumných zkoušek a měření využije společnost při vývoji nových deskových materiálů na bázi druhotných surovin se zlepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi, které by bylo možné použít v oblasti stavebních konstrukcí pro zatížené a nezatížené aplikace.

 

 
 
Nový konfigurátor dvěří