ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY LOGORotary klub Znojmo

Na podzim roku 2014 členy Rotary klubu oslovila potřeba Dětského centra Znojmo, které pečuje i o imobilní děti. Pro ně se Dětskému centru mimo jiné nedostává vhodných, moderních polohovacích zařízení. Proto si rotariáni Dětské centrum vybrali jako hlavního příjemce výtěžku z jejich 23. charitativního plesu, který se konal 10. ledna 2015. I díky finančnímu daru od firmy PERITO, dalším podnikatelům a osobnostem ze Znojemska se podařilo potřebnou částku získat.

22. září 2015 rotariáni navštívili Dětské centrum a polohovací zařízení předali jeho zástupcům.

ROTARY

 Na přiložené fotce jsou zachyceni (zleva)
MUDr. Milan Špaček, ředitel Dětského centra
Vladimír Pařízek, prezident Rotary klubu 2014-15
Vojtěch Jaroš, prezident Rotary klubu 2015-16
a Zdeňka Slováčková, staniční sestra

O ORGANIZACI ROTARY
ROTARY je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě.

ROTARY je společenstvím, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů a žen v téměř 30 000 klubech, působících prakticky ve všech zemích světa.

ROTARY se od svých počátků zaměřilo na službu a pomoc. První Rotary klub byl založen v Chicagu ve státě Illinois, USA, dne 23. února 1905. Zakladatelem byl Paul P. Harris.

ROTARY připravuje a uskutečňuje množství pozoruhodných projektů nejen humanitárního, ale i vzdělávacího nebo kulturního zaměření, přičemž usiluje prostřednictvím mezinárodních výměnných programů zacílených zejména na mladé o obohacení života svých spoluobčanů na místní i mezinárodní úrovni.

ROTARY si do svého štítu vepsalo ústřední heslo:
SERVICE ABOVE SELF, 
což můžeme volně přeložit jako „SLUŽBA BEZ OHLEDU NA SEBE“.

ROTARY kluby jsou ve světě územně rozděleny do jednotlivých distriktů. O aktivitách tohoto celosvětového společenství se můžete dozvědět na webových stránkách Česko – Slovenského distriktu 2240 ( www.rotary2240.org ) nebo na stránkách Rotary Internatiobal ( www.rotary.org ).

 
 
Nový konfigurátor dvěří