Nová zelená úsporám s peritem
Domovská stránka /Blog / Nová zelená úsporám s PERITEM

Nová zelená
úsporám Light
s PERITEM

Od pondělí 9. ledna letošního roku se otevřela možnost podat žádost o dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která znamená zvýšenou dostupnost modernizace vašeho bydlení a ušetří vám tak náklady za energie.

Cílem programu je umožnit provést takové úpravy domů, kter vám budou spořit peníze za energie, umožní vám bydlet lépe a kvalitněji a tím šetřit životní prostředí. To všechno poměrně jednoduše, rychle a samozřejmě finančně úsporně.

Komu je program určený?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Kolik lze čerpat a na jaké úpravy?

Prostředky lze vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Můžete například zateplit fasádu, střechu anebo strop pod půdou domu, vyměnit okna a vchodové dveře. Na jeden rodinný dům lze získat až 150 tisíc korun.

Na co lze čerpat

  • 1. zateplení stropu – 50 000 Kč
  • 2. zateplení střechy – 120 000 Kč
  • 3. zateplení podlah – 60 000 Kč
  • 4. výměna vchodových dveří – 18 000 Kč / dveře
  • 5. výměna oken – 12 000 Kč / okno
  • 6. zateplení fasády – 6 000 Kč / běžný metr
Nová zelená úsporám s peritem

Jedním z možných opatření, na které můžete čerpat finanční prostředky jsou i výměny oken a také vchodových dveří.

Protože si dotační program za hlavní cíl klade „Spořit peníze za energie“, je dobré, při výběru vašich nových dveří, věnovat dostatečnou pozornost právě jejich izolačním vlastnostem. Začněme nejdříve krátkou teorií,

Jak se určuje tepelná izolace dveří? A jak s touto hodnotou pracovat?

Pro přehledné vyjádření schopnosti vchodových dveří nepropouštět teplo z interiéru do exteriéru se používá hodnota součinitele prostupu tepla. Tento součinitel se označuje Ud a jeho hodnota se stanovuje dvěma způsoby:

1) laboratorním měřením, nebo
2) výpočtem, který zohledňuje tepelně izolační parametry všech komponent, použitých ve dveřích.

V obou případech je výsledkem číselná hodnota, která právě určuje kolik tepla projde skrz zavřené dveře ven, a která má jednotku W/m2K (watt na metr čtvereční Kelvina). Může to teď znít trochu komplikovaně, proto si to zjednodušme a řekněme si to nejdůležitější: čím nižší je hodnota Ud daných dveří, tím méně tepla propustí ven, tím lépe tedy izolují a tím více šetří vaše účty za vytápění.

Jak izolují jednotlivé typy dveří?

Když jsme si řekli, který parametr (Ud) vyjadřuje schopnost vchodových dveří tepelně izolovat, můžeme si provést jejich porovnání. Na trhu je mnoho různých typů vchodových dveří, my se tady společně zaměříme a porovnáme si ty nejběžnější z nich.

Plastové dveře Entry

Entry dveře dosahují skvělých hodnot tepelné izolace. Je to dáno jak jejich skladbou, tak i tloušťkou samotné výplně. Kupříkladu s překryvnou výplní o tloušťce 70 mm se může tepelná izolace pohybovat klidně okolo hodnoty 0,75 W/m2K. Což je pro vchodové dveře naprosto špičková hodnota.

Plastové dveře s výplněmi HPL (řady Vizual a Elegance)

V závislosti na použité tloušťce výplně se mění i výsledná hodnota tepelné izolace. Pro nejběžněji používané tloušťky výplní se její hodnoty mohou pohybovat zhruba takto:
24 mm = Ud = 1,20 W/m2K
36 mm = Ud = 1,00 W/m2K
40 mm = Ud = 0,93 W/m2K

Plastové příčkové dveře

Jsou obecně považované za „studenější“ dveře. Jejich hodnoty se v praxi nestanovují. S rostoucím počtem příček klesá jejich schopnost tepelné izolace.

Více o výhodách nebo nevýhodách jednotlivých typů vchodových dveří si můžete přečíst ve článku Jak vybrat vchodové dveře.

Využijte možnosti dotace a pořiďte si kvalitní vchodové dveře, které budou nejen šetřit vaše peníze, ale budou i ozdobou vašeho bydlení.

Vaše nové dveře s výplní PERITO si může objednat u prodejců dveří, které najdete ZDE

Přečtěte si také

Prodejci Konfigurátor dveří