Jak vybrat vchodové dveře
Domovská stránka / Jak vybrat vchodové dveře

Jak vybrat
vchodové dveře

,

U dveří to začíná…

Ať už při stavbě nového domova nebo při rekonstrukci starší stavby se musíme dřív nebo později zaměřit na vchodové dveře. Protože nabídka vstupních dveří je široká, pojďme se společně podívat na 3 základní typy vchodových dveří, se kterými se můžete nejčastěji setkat.

Jak vybrat vchodové dveře

Ke každému typu vchodových dveří si řekneme několik informací, které nám mohou pomoci s výběrem. Každý typ má své silnější i slabší stránky.
Pro lepší orientaci jsme článek strukturovali a jednotlivé dveře srovnáváme podle pěti kritérií (šířka nabídky – možnosti výběru, tepelná izolace, hmotnost, cena a servis)

Jsme společnost, která se zabývá výrobou dveřních výplní pro plastové a hliníkové dveře, a proto je na ně článek zaměřený. Pojďme se podívat, podle čeho a jak vybrat vchodové dveře.

VCHODOVÉ DVEŘE S DVEŘNÍ VÝPLNÍ

Jak vybrat vchodové dveře

Možnosti výběru u dveří s dveřní výplní

Možnosti výběru jsou OBROVSKÉ, a to jak z hlediska tvarů, tak z hlediska povrchových úprav, prosklení i doplňků.
Například pro plastové dveře aktuálně nabízíme 110 modelu, pro hliníkové dveře pak 88 modelů.
Dekorů a barevných kombinací je více než 300 a k tomu další možnosti lakování a jiných povrchových úprav. Je toho tolik, že si dokáže vybrat snad každý.

TIP: Dveře podle vašich představ si můžete snadno sami navrhnout v našem konfigurátoru vchodových dveří.

Jak vybrat vchodové dveře

Tepelně izolační možnosti dveřních výplní

Tepelně izolační vlastnosti se pohybují v pásmu od excelentních po průměrné. Špičkové izolační parametry překryvných výplní Entry nebo ALU Smart či ALU Design za sebou nechávají i celoprosklené dveře s trojsklem. A vkládané výplně Vizual, Elegance nebo Start ji ostudu určitě nedělají, byť je celoprosklené dveře s trojsklem porážejí.

Hmotnost dveří s výplní

Zanedbatelná ve srovnání s celoprosklenými dveřmi. Zřejmě Vás napadá otázka, proč byste se měli hmotností dveří zabývat. Je to proto, že váha má na funkčnost dveří významný vliv.

Hmotnost vstupních dveří má největší vliv na panta dveří, které musí nést váhu dveřního křídla. Je pak rozdíl, pokud křídlo zatížíme dveřní výplní s hmotností okolo 30 kg, nebo váhou obrovského trojskla, které samotné pokoří hranici 80 kg. A to už není zanedbatelný rozdíl. Čím vyšší hmotnost dveřního křídla, tím víc roste riziko svěšování křídla, zhoršení jeho funkčnosti a nakonec i nezbytnosti jeho častějšího servisování.

Cena

Cenové úrovně jsou různé. Otevřeně si můžeme říci, že celoprosklené dveře budou levnější, podobně i většina příčkových provedení. Rozdílu však nemusí být významné, podívejte se kupříkladu na trvale výhodnou nabídku výplní.

Servisování dveří s výplní

Díky poměrně nízké hmotnosti výplní a snadné manipulaci je servisování dveří snadné a efektivní. Servis je pochopitelně nebudete dělat sami, přesto je dobré na něj pamatovat. Krátký a nekomplikovaný servis bude v konečném důsledku levnější než servis dlouhý a složitý.

VCHODOVÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ

Jak vybrat vchodové dveře

Možnosti výběru u celoprosklených dveří

Možnosti výběru nejsou velké. U celoprosklených dveří se nejčastěji potkáte s provedením v podobě mléčného skla.
Další varianty prosklení, včetně pískovaných či jinak zdobených skel, uvidíte výjimečně.

Tepelně izolační možnosti celoprosklených dveří

Tepelně izolační vlastnosti jsou ve variantě s trojsklem velmi dobré. Nedosahují sice na izolační parametry dveřních výplní
Entry, Alu Design nebo Alu Smart, ale rozhodně se jedná o velice dobré hodnoty.
Varianta provedení s dvojsklem má výrazně horší tepelně izolační vlastnosti. Použití dvojskla, kromě okamžité úspory při nákupu, nedává z pohledu tepelné izolace velký smysl.

Hmotnost celoprosklených dveří

Hmotnost celoprosklených dveří je vysoká. Jak jsme zmiňovali v části výše, hmotnost dveřního křídla má podstatný vliv na
funkčnost celých dveří.
U celoproskleného provedení může být jen váha samotného trojskla přes 80 kg. Opět zopakujeme: čím vyšší hmotnost
křídla, tím víc pak roste zatížení dveřních pantů a s tím související riziko svěšování křídla, zhoršení jeho funkčnosti
a nakonec i nutnosti jeho častějšího servisování.
Varianta celoprosklených dveří s dvojsklem je s ohledem na hmotnost křídla lepší volba, ovšemtepelně izolační vlastnosti jsou v tomto případně podprůměrné.

Cena celoprosklených vstupních dveří

Obecně se dá říci, že cena u celoprosklených dveří bude nižší, než jsou ceny dveřních výplní. Celoprosklené dveře
(nejčastěji s mléčným sklem) jsou spíše ekonomicky výhodnou variantou vchodových dveří.

Servisování dveří

Kvůli velké hmotnosti a horší manipulaci je servisování náročné. Zatímco dveřní výplň dokáže servisovat jeden technik, na 80 kg prosklení už musí být technici alespoň dva. Servis bude s ohledem na toto dražší.

VCHODOVÉ DVEŘE PŘÍČKOVÉ

Jak vybrat vchodové dveře

Možnosti výběru příčkových dveří

Možnosti výběru jsou zdánlivě velké. Příčkové dveře jsou takovým mezistupněm mezi dveřmi s ozdobnými výplněmi
a celoprosklenými dveřmi.

Jejich vzhled je většinou technický, plný pravých úhlů, případně trojúhelníků, a to v kombinaci se sklem a hladkými panely. I přes celkově širokou nabídku různých vzhledů (zřejmě každý prodejce dveří má podobnou nabídku příčkových dveří) se jich ve skutečnosti prodává nejčastěji zhruba 5 typů. Nenajdeme mezi nimi žádné modely s náznakem oblého motivu, protože to je technologicky velmi složité na výrobu. Proto hodnotíme možnosti výběru jen jako zdánlivě velké.

Tepelně izolační možnosti příčkových dveří

Tepelně izolační vlastnosti příčkových dveří jsou spíše podprůměrné. Každé rozčlenění, každá příčka zhoršují parametry tepelné izolace. Čím více jsou příčkové dveře rozčleněné, tím jsou „studenější“. Ze všech tří tady rozebíraných typů vchodových dveří mají příčkové dveře v tomto ohledu nejhorší vlastnosti.

Hmotnost příčkových dveří

Hmotnost je přijatelná. S rostoucím počtem členění narůstá i celková hmotnost. Ale ta i přesto zůstává stále hluboko pod hmotností celoprosklených dveří s trojsklem.

Cena vchodových dveří příčkových

Jednodušší typy příčkových dveří mají cenu nižší než dveře s ozdobnou výplní. V případě složitějšího členění se pak ceny příčkových dveří a dveří s výplní přibližují a srovnávají. Například modely z řady Vizual, kde najdete trvale výhodnou nabídku.

Servisování příčkových dveří

Servisování dveří je složité. Jedná se o technickou záležitost, se kterou vás nechceme příliš zatěžovat. Proto si jen povězme, že většina servisních techniků, bude raději servisovat prosklené dveře a nejraději dveře s dveřní výplní.
Správně seřídit příčkové dveře je totiž někdy téměř nemožné.

Jak vybrat vchodové dveře

Závěrečné zhodnocení uvedených typů dveří

Je vidět, že rozhodování o tom, jaké vchodové dveře si zvolit, nemusí být jednoduché. Naší snahou bylo zmínit základní vlastnosti a výhody nejběžnějších modelů, jejich silné i ty méně silné stránky.

Pro vaše lepší rozhodování jsme připravili srovnávací tabulku, kde najdete jednotlivé typy a jejich klíčové vlastnosti přehledně vedle sebe.

Dveře s dveřní výplníCeloprosklené dveřePříčkové dveře
Možnosti výběru*******
Tepelně izolační vlastnosti** – ***** – **** – **
Hmotnost*** – ***** – **** – ***
Cena* – ******** – ***
Servisování dveří*******
Poznámka: čím více hvězdiček je u vlastností uvedeno, tím je daná vlastnost lepší. Tam, kde není možné uvést jednoznačně jen jedinou hodnotu, uvádíme jejich interval (například tepelně izolační vlastnosti mohou být různé s ohledem na vybraný typ výplně ne příčkových dveří).

Povšimněte si zejména tepelně izolačních vlastností, které jsou velmi důležité pro úsporu nákladů za energie. K renovaci a modernizaci vašeho domova nyní můžete využít dotační program Nová zelená úsporám Light, jehož hlavním cílem je šetření nákladů na energie. Dotaci lze využít i na vchodové dveře, které jsou jednou z podporovaných investic.
Neváhejte a obraťte se na nejbližšího prodejce dveří výplní PERITO a vyberte si své nové dveře.


Rozhodování, které vchodové dveře si vybrat nemusí být jednoduché a jako vždy bude nakonec záležet na Vašich osobních preferencích, představách a možnostech. Doufáme, že Vám článek podal pomocnou ruku při tomto rozhodování.
Budeme se těšit, pokud si vyberete některé z našich vstupních dveří do domu.

Proč s PERITEM?

Jak vybrat vchodové dveře

29+

let zkušeností

Jak vybrat vchodové dveře

250 000+

spokojených zákazníků

Jak vybrat vchodové dveře

200+

modelů dveří

Jak vybrat vchodové dveře

300+

dekorativních možností

Jak vybrat vchodové dveře

500+

spolupracujících partnerů

Přečtěte si také

Prodejci Konfigurátor dveří