Jádro P

Pro Vaše dveře, pro jejich spolehlivou funkčnost a tepelný komfort jsme inovovali složení jádra našich výplní. Dali jsme mu označení „P“. Přináší totiž několik významných PLUSŮ, o kterých si tady řekneme.
Ještě, než se do plusů jádra P pustíme, ukážeme si, jak se od sebe odlišuje složení nového jádra P a klasického jádra A.

Zatímco jádro A je zcela tvořené extrudovaným polystyrenem XPS, do nového jádra P přidáváme dilatační mezivrstvu, společně s vnitřní laminátovou deskou HPL (High Pressure Laminates).
Dilatační mezivrstva je tvořená pružným materiálem, který jsme pečlivě vybrali tak, aby splňoval klíčový požadavek na dlouhodobé zachování své pružnosti v náročných teplotních podmínkách.
Proč je pružnost důležitá se dočtete dále v PLUSU PRO FUNKČNOST DVEŘÍ.

Pojďme se tedy společně podívat, jaké jsou zásadní PLUSY nového jádra P, kvůli kterým byste měli zvážit jeho volbu.


Použité materiály a jejich skladba, posouvají tepelně izolační vlastnosti našich HPL výplní (řady Elegance a Vizual) na nejvyšší místo na trhu.
V přiložené tabulce porovnáváme hodnoty tepelných prostupů HPL výplní s novým jádrem P oproti klasickému jádru A, které bylo dosud nejčastěji používaný typ jádra.

Typ jádra / tloušťka výplně 36 mm 40 mm 44 mm 48 mm
HPL s jádrem P 0,86 Wm2k 0,77 Wm2k 0,70 Wm2k 0,64 Wm2k
HPL s jádrem A 0,93 Wm2K 0,84 Wm2K 0,77 Wm2k 0,71 Wm2k

Poznámka: pro tepelný prostup platí, že čím nižší hodnotu materiál má, tím lepší má tepelnou izolaci a tím je menší množství tepla, které přes něj uteče pryč. A tady jádro P prokazuje lepší výsledky, než jádro A.


Díky skvělým tepelně izolačním vlastnostem, o kterých byla řeč v předchozím odstavci, Vám dveře s HPL výplní s jádrem P šetří více tepla, kterému nedovolují utéct pryč. A tím Vám šetří Vaše peníze.
To se vyplatí vždy, nejenom v období rostoucích energií.


Pružná mezivrstva v jádru P omezuje prohýbání dveřního křídla a napomáhá přirozené dilataci dveří. Tím výrazně zlepšuje celkovou funkčnost a spolehlivost dveří.
 
Více informací o problematice prohýbání dveří, a jak mu předcházet, si můžete přečíst v infoboxu.


JAK JÁDRO P POMÁHÁ PRŮHYBU DVEŘÍ A PROČ HO POUŽÍT

PRŮHYB DVEŘNÍHO KŘÍDLA
U vchodových dveří se můžeme setkat s jevem, který je popisovaný jako průhyb dveřního křídla. Dveře, které vykazují známky takového průhybu jsou ve většině případů funkční, ale mohou se změnit vlastnosti, které od nich očekáváme – především jejich těsnost a ovladatelnost.

CO ZPŮSOBUJE PROHÝBÁNÍ DVEŘÍ
Jednoduše bychom mohli shrnout, že za vznikem průhybu dveří stojí TEPLOTA a z toho plynoucí bimetalický jev. Vnější strana dveří je vystavena větším teplotním změnám (jaro, léto, podzim, zima), přičemž jejich vnitřní strana má teplotu relativně stálou. A tak zatímco se vnější strana dveří musí rozpínat (kvůli vysokým teplotám od jara do podzimu) nebo smršťovat (to kvůli nízkým teplotám v zimě), vnitřní strana dveří takovou potřebu nemá (teplota uvnitř je víceméně stejná v průběhu celého roku). A právě toto je ten nesoulad, který vede k tomu, že se dveře začnou pohýbat a mohou začít méně těsnit, případně se dají hůře ovládat.

JAK OMEZIT PROHÝBÁNÍ DVEŘÍ
Vzhledem k tomu, že se potýkáme s fyzikálním jevem, kterému se nedá úplně vyhnout, je důležitou zbraní prevence, která jeho sílu redukuje.
Toto jsou parametry, na které máte svým výběrem vchodových dveří vliv. Je dobré je při výběru dveří zvážit a zahrnout je do rozhodování:

  • Barva dveří – tmavé barvy pohlcují výrazně více světelného tepla než světlé barvy. Proto se také tmavé plochy výrazně více prohřívají a rozpínají. Volbou světlých barev se bimetalový efekt oslabuje, volbou tmavých barev jej naopak posilujeme
  • Umístění dveří – dveře orientované na slunečné strany, jižní, jihovýchodní, jihozápadní, se opět budou prohřívat výrazně více, než dveře orientované k severnímu směru.
  • Volba jádra P – konstrukce jádra P má za úkol tlumit tlaky, které přecházejí z venkovní strany směrem k vnitřní straně. Pružná mezivrstva má za úkol tyto tlaky obsorbovat a tm výrazně snížit celkové prohnutí dveřního křídla

Kromě těchto preventivních kroků, které jsou Vaší volbou, věnují naši partneři velkou pozornost i technickému řešení dveří. Mezi klíčové spadají:

  • Konstrukce dveřního křídla => předpokladem pro správnou funkčnost dveří je použití předepsaných profilů, profilových výztuh a případného dalšího vyztužení dveřního křídla na zámkové straně, tzv. falcovou výztuhou.
  • Příslušenství => především se jedná o vhodně zvolenou zámkovou lištu, její délke a počet zavíracích bodů, které jsou schopny i při teplotních změnách udržet dveřní křídlo v rovině vůči rámu.

 
PRO KTERÉ VÝROBKY VÁM JÁDRO P DOPORUČUJEME?
Jádro P je vynikající volbou pro výplně HPL tedy pro všechny modely z řady Vizual a Elegance.
Žádejte u našich partnerů.

 

 

 
 
Nový konfigurátor dvěří