ZKRATKY

A, B, C, D označení pro jednotlivé typy použitého jádra
BP boční panel k hlavní výplni
S1 – S8 zasklení a počet kusů použitých ornamentních dvojskel
V1 – V8 vitráže, pískovaná skla, fusing – počet použitých dvojskel