POSUZOVÁNÍ OSY SOUMĚRNOSTI ORNAMENTNÍHO SKLA DLE ČSN EN 572-5 Z PROSINCE 2004

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – část 5: Sklo vzorované

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572-5:2004.
Evropská norma EN 572-5:2004 má status české technické normy.

Výbor z normy:

4.2.2 Tolerance

Tolerance, t, viz. obrázek jmenovitých rozměrů délky, H, a šířky, B, závisí na tloušťce skla a pro sklo 4mm činí tolerance 3 mm.

obrazek1-rozmery
Obrázek 1 – Stanovení délky, šířky a pravoúhlosti

5.2.1.2 Vady vzoru

Vztažný prvek, například přímka nebo přímá hrana se umístí na sklo tak, jak je uvedeno na obrázku.
Změří se odchylka x vzoru vůči vztažnému prvku.

obrazek2-nepravouhlost obrazek3-zvlneni obrazek4-prohnuti
Obrázek 2 – nepravoúhlost Obrázek 3 – zvlnění Obrázek 4 – prohnutí do oblouku

5.3.3.

Odchylka vzoru x viz. obrázek, nesmí překročit 12 mm na metr.