SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Dveřní výplně PERITO je nutno skladovat na hraně, kolmo k vodorovné podložce.

Sendvičové panely PER-IZOL skladujte na hraně, kolmo k vodorovné podložce, nebo vodorovně celou plochou na rovném, pevném podkladě.

Deformace, prohnutí ani jiná poškození způsobená nesprávným skladováním nebo manipulací nemohou být předmětem reklamačního řízení.