POZOR, nelze zaručit rovnoměrné rozložení ornamentu na povrchu skla.

Ornamentní skla se vyrábí dle platné normy ČSN EN 572-5 Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 5: Sklo vzorované

V této normě je vzata v úvahu jediná úroveň jakosti. Stanovuje se vyhodnocením viditelných vad. V úvahu přicházejí tři různé typy vad vzoru, které se mohou vyskytnout současně:

Možné odchylky jsou popsány ve výše uvedené normě, kterými se výrobce při výrobě vzorovaných skel řídí.

Obecně u vzorovaných skel je nutné brát v úvahu i vybraný vzor skla. U vzorovaných skel nelze požadovat souměrnost a pravoúhlost vzoru, toto je ovlivněno vzorem skla a jeho výrobou.