V případě volby průhledné skladby skel v izolačním trojskle a víceskle může z důvodu použitého technologického postupu docházet k nelícování distančních meziskelních rámečků a jiným vizuálním neshodám (nerovnosti butylu, průhled na rubovou stranu použitého povrchového materiálu, nesouměrnost otvorů pro napouštění izolačních plynů…). Upozorňujeme, že tyto nepřesnosti jsou dle norem výrobce přípustné. Předejít těmto neshodám lze použitím neprůhledného (mléčného nebo jiného ornamentního) skla uprostřed. Objednáním průhledného skla zákazník potvrzuje, že byl s těmito technickými možnostmi seznámen a nemohou být následně předmětem reklamace.