PROSKLENÍ

Skla jsou vyráběna jako dvojsklo, případně u širších variant dveřních výplní jako trojsklo. Veškerá skla jsou v základním provedení osazena teplými meziskelními rámečky! U dithermu je sklo v základu tvořeno 4 mm silnými skly. U trojskla je pak jako středové sklo umístěno speciální sklo clear vision s tepelnou odolností. Prosklení je vždy v základu osazeno sklem s úpravou tepelné prostupnosti. Výjimku tvoří vitrážová prosklení Finesa double ( Finesa D ), kde tato úprava není technicky možná. Vzhledem k celkové šíři ditermického prosklení u dveřních výplní tloušťky 24 mm není možné docílit tak nízkého koeficientu tepelné prostupnosti, jako je tomu u oken. Při volbě bezpečnostního skla Connex bude použito sklo Connex + U, které bude umístěno na exteriérovou stranu.

Součinitel tepelné prostupnosti prosklení dveřních výplní PERITO

DV tloušťky 24mm – ditherm 18mm s tepelnou úpravou                   U=cca 1,5W.m-2.K-1
DV tloušťky 24mm – ditherm 18mm s finesa double                          U=cca 2,9W.m-2.K-1
DV tloušťky od 34mm – tritherm od 29mm s tepelnou úpravou        U=cca 1,3W.m-2.K-1

Standardní ornamentní prosklení

Především průsvitné typy skel, které jsou na jedné straně v různých ornamentech. Hrubá strana ornamentních skel je situována dovnitř prosklení. Tato ornamentní skla jsou již v ceně základního prosklení výplně!
Ornamentní skla: Činčila, Činčila bronz, Delta, Flutes čirý, Grepi, Kathedral klein, Konfeta, Krizet, Kůra, Kůra bronz, Madera, Polar, Silvit, Silvit bronz, Stalactit.

Nestandardní ornamentní prosklení

Neprůhledné, ale průsvitné typy skel, které jsou na jedné straně v různých ornamentech. Hrubá strana ornamentních skel je situována dovnitř prosklení. Tato ornamentní skla jsou dodávána s příplatkem dle ceníku.
Ornamentní skla: Altdeutsch, Altdeutsch bronz, Delta matovaná, Eclissi, Flutes mat, Master carre, Mléčné sklo, Quatrix čirý, Quatrix mat.
POZOR! U ornamentních skel: flutes, stalactit, quatrix, eclissi, master carre a krizet není možné zaručit pravoúhlou symetrii ornamentu!

Stopsol

Řada skel se zrcadlovým efektem. Tloušťka dle druhu 4 – 6 mm. Skla by měla být pro úplný efekt umístěna do exteriéru !
Stopsoly: čirý, bronzový, šedý, zelený, supersilver čirý, supersilver modrý

Tepelně izolační sklo

Floatové sklo s tepelně izolační fólií. Meziskelní prostor dithermu resp. trithermu je vyplněn plynem pro snížení tepelné propustnosti prosklení. Přesnou hodnotu součinitele tepelné prostupnosti toho kterého skla pak přesně určuje celková tloušťka a plocha prosklení. Hodnota U 1,5 zadávaná v objednávce je pouze orientační!

Connex

Bezpečnostní sklo je složeno ze dvou slabších skel, uprostřed s protinárazovou folií. V případě kombinace s dalšími ornamentními, či vitrážovými skly je toto sklo doplněno o tepelně izolační folii.

Meziskelní mřížka

Meziskelní mřížky dodáváme dle aktuální nabídky jak v bílé, stříbrné a bronzové úpravě, tak v různých dekorech dřeva. Mřížky nelze u základních výplní tloušťky 24 mm kombinovat se sklem Connex a dekorativními skly (obecně se skly o tloušťce větší 4mm). Každá dveřní výplň, u které jsou meziskelní mřížky dodávány, má v programu PERITO přesně stanovenou jejich vizualizaci – křížení, počet atd. Meziskelní mřížky není možné objednávat v trojsklech.

Dekorativní sklo

jsou obecně okrasná skla, do kterých zahrnujeme jak kombinace skel s olověnými pásky, pískovanými ornamenty, broušenými fazetami i tavenými a spékanými skly. Pro tyto skla platí zvláštní nařízení ohledně umístění v dithermu resp. trithermu a vyžadují také zvláštní péči při údržbě a čištění

Vzhled a tvar vitráží odpovídá aktuální nabídce v katalogu PERITO a nemusí se vždy shodovat s dříve používanými typy dekorativního prosklení.

Péče o vitrážové prosklení:

Nepovolené kombinace skel, meziskelních mřížek a vitráží: