NÁSTŘIK RAL – DEFINICE NÁSTŘIKU, PODMÍNKY OBJEDNÁVKY, POSUZOVÁNÍ SHODY ODSTÍNU

Barevný odstín nástřiku RAL je závislý na mnoha faktorech, z nichž kterýkoliv může mít podstatný vliv na výsledek. Jedná se především o technologii, použitou při vlastním nástřiku, dále pak o systém nástřiku, použitou barvu a velikost pigmentů v barvě, tloušťku nastříkané barvy a počet nástřiků, zvolené procento matu, či lesku, typ použitého orientačního vzorníku RAL, a v neposlední řadě také světelné podmínky, při kterých je odstín RAL posuzován. Především při kombinaci ALU rám s povrchem v práškové lakovně, případně PVC rám s folií v barvě s dveřní výplní s RAL nástřikem mokrou lakovnou je evidentní, že naprostá shoda výsledných odstínů není možná! Prosím, upozorněte zákazníky na možnost odchylek v odstínech RAL!

Odstín RAL se stejným číselným označením tedy na dvou výrobcích od různých dodavatelů ( profil x výplň ) může vykazovat odchylky!

 

Při objednávce nástřiku RAL dodržujte ustanovení přílohy č.1 RAL nástřik „Návodu k použití“ PERITO

Výchozí lesk nástřiku barev je stanoven na 60 %. Na poptávku je možné lesk nástřiku upravit.

Rozhodnete li se objednat dveřní výplň PERITO v nástřiku RAL, informujte prosím vašeho dodavatele lakýrnických prací o tomto techologickém postupu nástřiku RAL:

Definice technologie nástřiku, používané společností PERITO:

Systém nástřiku:  STANDOX MULTIMIX, mokrá lakovna
Barva:  Standox
Výchozí lesk:  60%
Vzorník:  RAL K5 classic polomat

Vzorník K5 classic polomat si můžete objednat na adrese www.tradixcolor.cz v ceně 891 Kč/kus.

Při výběru barvy se zákazníkem používejte pouze vzorník K5 classic polomat. Při objednávce zadávejte číslo RAL dle tohoto vzorníku ! Pokud Váš dodavatel používá jiný vzorník, porovnejte odstín barvy se vzorníkem K5 classic polomat. I v případě stejného číselného označení, může být odstín jiný!

 

Shoda odstínu v případném reklamačním řízení bude posuzována dle vzorníku K5 classic polomat, případně dle uloženého a odsouhlaseného vyvzorování barvy s přiděleným kódem objednatele.

 

Pro shodu odstínu barvy RAL je také možné doručit k objednávce dveřní výplně odpovídající část profilu s požadovaným odstínem. V tomto případě jsme schopni odstín doladit dle tohoto vzorku. Pro vyvzorované barvy bude objednateli po odsouhlasení přidělen unikátní kód s uloženou recepturou. Při další objednávce vyvzorovaného odstínu RAL použije objednatel pro objednávku daného odstínu přidělený kód. Termín dodání je počítán ode dne odsouhlasení odstínu požadované barvy oběma stranami zároveň s doručením bezchybné objednávky.

Vzhledem k rostoucímu počtu firem, zajišťujících povrchovou úpravu RAL oken a dveří je toto jediný způsob, jak sjednotit požadavky na kvalitní koncový výrobek s odpovídajícím odstínem RAL.

Prosím nepodceňujte toto sdělení a předejte ho prosím Vašemu dodavateli povrchové úpravy RAL, Vašim prodejcům a odpovídajícím pracovníkům.