Cena pro dopravu v rámci ČR

Doprava dveřních výplní PERITO 200 Kč/ks
Doprava samostatných doplňků 100 Kč/ks
Sendvičové panely PER-IZOL zdarma
Nářez panelů PER-IZOL do 4,5 m2 200 Kč
Nářez panelů PER-IZOL nad 4,5 m2 zdarma

Způsob dopravy

Přepravu dveřních výplní a samostatných doplňků zajišťuje výrobcem určený dopravce. Zboží je přepravováno s maximální lhůtou dodání do 2 pracovních dnů na území České republiky, 3 pracovních dní na území Slovenska a Polska, do dalších evropských zemí dle aktuální nabídky přepravce. Tento způsob dopravy je současně objednáván při vyplňování objednávkového listu zakázky a tvoří nedílnou část této objednávky. V případě požadavku na vyzvednutí zásilky ve výrobním závodě PERITO je nutné tento fakt označit v objednávce!

Povinnost odběratele při příjmu zakázky je za účasti pracovníka přepravní společnosti zkontrolovat zásilku při převzetí. Není-li to možné, musí být tato kontrola provedena nejpozději do 24 hodin a při zjištění závady uplatněna jako reklamace přepravy výrobci.

Bližší informace jsou obsaženy v reklamačním řádu, který byl zpracován ve spolupráci s určeným přepravcem. Nebudou-li podmínky nahlášení reklamace přepravy splněny, nemůže firma PERITO s.r.o. uznat žádnou reklamaci z titulu poškození výrobku při přepravě a uznatelné tak z hlediska reklamace. Uznatelné z hlediska reklamace budou pouze závady, které prokazatelně nevznikly při přepravě. Smluvní podmínky vysloveně neuvedené se podpůrně řídí zákonem č. 513 91 Sb. (OZ) v platném znění.