DOPRAVA EXPORT

Cena

Cena dopravy je určena aktuálním ceníkem pro zemi, do níž je výrobek dopravován.

Způsob dopravy

Pro zemi, kam je výrobek dopravován, je společností PERITO s.r.o. určen dopravce. Lhůta dodání je dána interními předpisy tohoto dopravce. Povinností příjemce je dodané zboží při přijetí zkontrolovat a o případném poškození sepsat s dopravcem zápis. O poškození zboží ihned informujte firmu PERITO s.r.o. Nebudou-li tyto podmínky splněny, nemůže firma PERITO s.r.o. uznat žádnou reklamaci z titulu poškození výrobku při přepravě a uznatelné tak z hlediska reklamace.. Uznatelné z hlediska reklamace budou pouze závady, které prokazatelně nevznikly při přepravě. Smluvní podmínky vysloveně neuvedené se podpůrně řídí zákonem č. 513 91 Sb. (OZ) v platném znění.