DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůty platí, jak jsou uvedeny, nebude-li písemně odsouhlaseno oběma stranami jinak. Doprava zajištěná výrobcem – expediční termín + min. 2 pracovní dny dle cílové země odběratele. Termín expedice se počítá od dne přesné specifikace objednávky zákazníkem.

Za den objednání se považuje objednávka přijatá do 13 hodin.
Následující pracovní den je prvním dnem výroby.

Doporučení

Vaše objednávky dveřních výplní realizujte výhradně pomocí webového konfigurátoru PERITO. Ve výjimečných případech je možné přijmout i objednávku zaslanou mailem – v případě dočasného výpadku sítě a v podobných naléhavých a nepředvídatelných případech.
Jakékoliv změny již odeslané objednávky zasílejte mailem na adresu perito@perito.cz.
Jakýkoliv jiný, než výše zmíněný způsob objednávky, může znamenat prodloužení dodacího termínu, případně rozpor v požadované specifikaci výroby, za kterou výrobce nepřebírá odpovědnost.

Termíny expedice výrobků PERITO ke stažení zde

Platné od 1. 10. 2017