Zásady prodeje pro odběratele Dveřních výplní a PER-IZOL desek PERITO:

• Informujte dostatečně konečného zákazníka o technických možnostech dveřních výplní. Pokud nemáte dostatek informací, rádi vás proškolíme.

• Předejte zákazníkovi „Informace pro koncové uživatele“.

Důkladně prostudujte a řiďte se následujícími dokumenty:
Návod k použití – Záruční podmínky
Reklamační řád

• Při výrobě a montáži vchodových plastových dveří dbejte veškerých nařízení a doporučení výrobce profilu a výrobce výplně. Používejte originální výztuhy a všechny dostupné rohové výztuhy.

• Vysvětlete zákazníkovi rozdíl mezi GFK překrytými dveřními výplněmi a vloženými výplněmi HPL / ALU (Vizual, Elegance, Premium) případně plastovými výplněmi ( Classic a Technic ). V případě objednávky plastové dveřní výplně s povrchovou úpravou dekor dřeva zvolte jádro „D“ a informujte zákazníka o rizicích, spojených se zahřátím povrchového plastu (prohnutí, neuznání záruk atd.). Pro tuto povrchovou úpravu doporučujte GFK, HPL nebo ALU výplně!

• Dodržujte zásady sestavování prosklení ( ditherm/tritherm ). Nekombinujte ornamentní a dekorativní skla! Informujte zákazníka o péči o vitrážové prosklení.

• V případě volby RAL nástřiku se detailně informujte o technologii nástřiku a možných rizicích ( příloha č. 1 Návodu k použití – RAL nástřik ). Informujte zákazníka o možných rozdílech v odstínech barev, způsobených odlišnou technologií nástřiku a variabilitou vzorkovníků RAL.

• K výběru dveřní výplně poskytněte zákazníkovi k nahlédnutí produktové katalogy PERITO, případně ho odkažte na webové stránkywww.perito.cz

• Webový konfigurátor slouží jako kompletní katalog včetně cen ,jako objednací SW a dále jako kompletní přehled odeslaných i rozpracovaných objedenávek. Aplikaci používejte k naceňování i objednávkám, usnadníte si práci. Nechte se proškolit v používání SW zaměstnanci firmy PERITO.

• Důsledně kontrolujte přijetí objednávky, v případě nejasností v zadaných hodnotách pro výrobu bude Vaše objednávka vrácena k doplnění a není tak přijata do výroby !

• Doručené zásilky do 24 hodin zkontrolujte, na pozdější reklamace poškození přepravou nebude brán zřetel! Viditelně poškozené zásilky nepřebírejte, případně zkontrolujte za dohledu dopravce! Jakékoliv poškození dopravou hlaste ihned výrobci.

• S jakýmikoliv dotazy, požadavky či nedostatky se obracejte na své obchodníky PERITO, tito jsou vám plně k dispozici.