ZÁKAZNICKÝ ČÁROVÝ KÓD CODE 128

Maximální celková délka = 25 znaků

Délka zadávané statické části při objednání = 22 znaky

Unikátní zákaznický čárový kód vznikne až při tisku etikety na výrobek v expedici:
22 znaky statická část + 3 číselné znaky (001..999) – počet objednaných kusů téhož výrobku

Co to prakticky znamená?

1. Zákazníci firmy PERITO objednávají s neúplným zákaznickým čárovým kódem = zadávají pouze statickou část a počet kusů. POZOR toto pravidlo platí i pro výrobek o jednom kusu!
2. Na etiketě finálního výrobku se vytiskne unikátní zákaznický čárový kód složený ze zadané statické části a přidaných tří číselných znaků od 001 až po 00N, kde N je počet objednaných kusů.
3. Přijetí výrobku na straně zákazníka = načtení unikátního zákaznického čárového kódu. Tímto je umožněna kontrola toho, zda již máte požadovaný objednaný počet kusů výrobků.